Developed in conjunction with Ext-Joom.com

  • To μεγαλείο της Βυζαντινής Τέχνης στην ARTe
  • Προετοιμασία για τις Ανώτατες Σχολές
  • Γίνε ο Κομίστας που πάντοτε ονειρευόσουν!
  • Ζωγράφισε πέρα απο κάθε φαντασία...
  • Όταν το ανθρώπινο σώμα μετουσιώνεται σε εικαστικό θαύμα!
  • Οι πιο συγκλονιστικές στιγμές της Τέχνης βρίσκονται εδώ για σε συναρπάσουν...
  • Πειραματίσου δίχως όρια!
  • Ξεπέρασε κάθε δισταγμό στην έκφραση!

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αγαπητοί φίλοι μας, το Εικαστικό Επιμελητήριο της Ελλάδας είναι ένας μοναδικός θεσμός που προασπίζει τα συμφέροντα των αποκλειστικών μελών του. Μέλη του θεωρούνται, όσοι επίσημα έχουν κριθεί ως ζωγράφοι, είτε μέσω της προσκόμισης του πτυχίου της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, είτε όσων δεν σπούδασαν ποτέ τους, αλλά κατάφεραν να αναγνωριστούν από το Επιμελητήριο, επίσημα Ζωγράφοι, μέσω Επιτροπών Κρίσεων.

 


To Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και την Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς ΄Ενωσης Πλαστικών Τεχνών (ΑΙΑΡ/UNESCO). Είναι αυτοδιοικούμενο ΝΠΔΔ από τους εικαστικούς καλλιτέχνες. Διοικείται από ενδεκαμελές Δ.Σ. που το εκπροσωπεί.
Όλα τα μέλη του Ε.Ε.Τ.Ε. έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, εφ’ όσον είναι ταμειακώς εντάξει.

Το Επιμελητήριο περιλαμβάνει τέσσερα τμήματα: α) Ζωγραφικής β) Γλυπτικής γ) Χαρακτικής δ) Διακοσμητικής και αποτελείται από 4.600 περίπου μέλη, τα οποία κατανέμονται στα τέσσερα τμήματα ως εξής: 3.400 ζωγράφοι, 500 γλύπτες, 150 χαράκτες και 650 περίπου διαφόρων ειδικοτήτων που είναι γραμμένοι στο τμήμα Διακοσμητικής (αγιογράφοι, διακοσμητές, κεραμίστες, ψηφιδογράφοι, σκηνογράφοι κλπ).

 

Στο Επιμελητήριο εγγράφονται είτε πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Καλών Τεχνών είτε μετά από κρίση από την Επιτροπή Κατάταξης και Κρίσης.
Τι θα κερδίσω αν γίνω μέλος του Εικαστικού Επιμελητηρίου Ελλάδος;
1. Μόνο τα μέλη του Επιμελητηρίου μπορούν να αναλαμβάνουν και να εκτελούν παραγγελίες έργων για λογαριασμό του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ιερών Ναών και Νεκροταφείων κλπ (άρθρο 9 Νόμου 1218/81)
2. Τα ανασφάλιστα μέλη του Επιμελητηρίου και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα τέκνα) δικαιούνται δωρεάν νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα κρατικά νοσοκομεία (Υπουργική Απόφαση Υ4α/48566, ΦΕΚ 668/2005).
3. Τα μέλη του Επιμελητηρίου δεν υπάγονται στο ΤΕΒΕ για κάθε είδους καλλιτεχνική τους δραστηριότητα, εκτός και αν οι ίδιοι το επιθυμούν (άρθρο 7 Νόμου 2676/99)
4. Στα μέλη του Επιμελητηρίου χορηγείται ταυτότητα μέλους. Η ταυτότητα μέλους δίνει δικαίωμα απόκτησης Δελτίου ελεύθερης εισόδου στα κρατικά μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους. Το Δελτίο αυτό εκδίδεται από τις κατά τόπους αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων και τα Μουσεία Εθνικό Αρχαιολογικό, Βυζαντινό, Νομισματικό και Επιγραφικό (ΦΕΚ 194Β/1991).
Χορηγείται επίσης από το ΕΕΤΕ ταυτότητα της Διεθνούς Ένωσης Πλαστικών Τεχνών, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μουσεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 
Το Επιμελητήριο εκδίδει κάθε μήνα Εφημερίδα, η οποία αποστέλλεται δωρεάν στα μέλη του και τους ενημερώνει για τα θέματα του κλάδου τους, πανελλήνιους καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς και άλλες ανακοινώσεις για καλλιτεχνικές δραστηριότητες που μπορεί να τους ενδιαφέρουν.
Πως μπορώ να γίνω μέλος του Επιμελητηρίου;
Αν ο υποψήφιος δεν έχει πτυχίο υποβάλλει : Φάκελο εργασίας :

 

Από 7 μέχρι 10 έργα πρωτότυπα και σχέδια - σε ντοσιέ – με διαστάσεις μέχρι 70Χ100
Εκτυπώσεις έγχρωμες από διαφάνειες ή φωτογραφίες διαστάσεων Α3 ή Α4 από 15 έως 20 έργα.
Πρωτότυπα μικρογλυπτά προσκομίζονται μέχρι 5 έργα.
Για έργα εγκαταστάσεων, γλυπτών ή γλυπτικών συνθέσεων μπορεί να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος CD, ZIP ή κασέτα video με την ανάλογη εργασία του ή να πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο εργαστήριο του υποψηφίου.
Σύντομη εισήγηση του υποψηφίου για το έργο του (μέχρι 300 λέξεις)
Συνέντευξη με τον υποψήφιο.
Υπεύθυνη δήλωση όπου ο υποψήφιος δηλώνει ότι, το ντοσιέ εργασία του αποτελεί γνήσια δική του και μόνον εργασία.

 

Φάκελο με έντυπα, βεβαιώσεις κ.λ.π.

Αίτηση (έντυπο του Ε.Ε.Τ.Ε. συμπληρωμένο).
Βιογραφικό σημείωμα (σύντομο):
Σπουδές (αν υπάρχουν) – βεβαιώσεις.
Σχολή/δάσκαλοι/χρονολογία/διάρκεια σπουδών
Εκθέσεις/ατομικές/ομαδικές/(κατάλογοι/αφίσες).
(Χώρος/τόπος/χρονολογία/είδος/διοργανωτές).
Δραστηριότητα στον τομέα των εικαστικών τεχνών.

 

Μελέτες ή εργασίες του καλλιτέχνη (αν υπάρχουν) έχουν δημοσιευθεί (έντυπα/χρονολογία).
Δημοσιεύσεις (αν υπάρχουν), δηλαδή μελέτες ή εργασίες του καλλιτέχνη που έχουν δημοσιευτεί (έντυπο – χρονολογία ).
Κριτικά σημειώματα για το έργο του (αν υπάρχουν), με ονοματεπώνυμο τεχνοκριτικού, χρονολογία και έντυπο στο οποίο δημοσιεύτηκαν.


 
Για όλα όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα, ο καλλιτέχνης πρέπει να προσκομίσει και τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. για συμμετοχή σε εκθέσεις – κατάλογο και αφίσα της έκθεσης), τα οποία πρέπει να αποδεικνύουν τη συμμετοχή του υποψηφίου σ’ αυτά.

 

Η ARTe λοιπόν βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σου ανακοινώσει πώς, μπορεί να σε προετοιμάσει κατάλληλα, ώστε κι εσύ να γίνεις μέλος του Εικαστικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κάτι που σημαίνει: Να γίνεις κι επίσημα, Ζωγράφος!


ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΤΗΣ ARTe ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
Το επονομαζόμενο Τμήμα Προετοιμασίας για το Εικαστικό Επιμελητήριο Ελλάδος δεν είναι παρά μια θεωρητική έννοια. Στην πραγματικότητα δεν θα υπάρξει ούτε συγκεκριμένος χώρος για τέτοιου είδους μαθήματα, ούτε προκαθορισμένος χρόνος.
Ο κάθε ένας υποψήφιος, βάση των ρυθμών του και των δυνατοτήτων του, θα καθορίσει ατομικά τους χρόνους που μπορεί να διαθέσει στον εαυτό του για αυτόν τον μεγάλο σκοπό.
Οι προϋποθέσεις της όλης διαδρομής βασίζονται στα 4 Επίπεδα προετοιμασίας του υποψηφίου. Κάθε ένα επίπεδο θα ολοκληρώνεται κατά την κρίση του δασκάλου του. Σε καμία περίπτωση δεν θα μπορεί να προχωρήσει σε επόμενο Επίπεδο, ενώ σε περίπτωση ασυμφωνίας με τον δάσκαλο, το όλο εγχείρημα αυτόματα ακυρώνεται, δίχως την παραμικρή ευθύνη του εργαστηρίου.
 

ΤΑ 4 ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ 1ο: Διερεύνηση Θεματολογίας και Εικαστικού ύφους
Προεργασίες: Προσχέδια και χρωματικοί πειραματισμοί.

Έρευνα.
ΕΠΙΠΕΔΟ 2ο: Παραγωγή έργων.
Παρακολούθηση Σεμιναρίων Ιστορίας της Τέχνης
Παρακολούθηση Γυμνού Μοντέλου ( προαπαιτούμενο )
ΕΠΙΠΕΔΟ 3ο: ( περίπου στα μέσα του δευτέρου Επιπέδου )
Εντατική προετοιμασία για την Συνέντευξη. 5 Συνεντεύξεις.
Επιμέλεια και δημοσίευση άρθρου ( τουλάχιστον 1 δημοσίευση )
ΕΠΙΠΕΔΟ 4ο: Τελική διαμόρφωση Βιογραφικού
Επιμέλεια Εισαγωγικού σημειώματος για το συνολικό έργο του Υποψηφίου.

 

Μόνο αν ο υποψήφιος κριθεί ότι ολοκλήρωσε και το 4Ο Επίπεδο προετοιμασίας, η ARTe θα του χορηγήσει όλες τις απαραίτητες βεβαιώσεις για τα Σεμινάρια που παρακολούθησε και τις ομαδικές εκθέσεις του Εργαστηρίου που έλαβε μέρος τα προηγούμενα χρόνια.
ΤΙΜΗ

 

Το συγκεκριμένο τμήμα παρέχει όλους τους χώρους του καθημερινά στον υποψήφιο. Δηλαδή για τους σκοπούς της προετοιμασίας ο μαθητής έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το εργαστήριο 6 μέρες της εβδομάδας.
Μέσα στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το Μοντέλο.
Όποιος επιλέξει αποκλειστικά το Τμήμα Προετοιμασίας για το Εικαστικό Επιμελητήριο θα δίδει δίδακτρα μόλις 50 ευρώ τον μήνα.
Αν κάποιος παρακολουθεί οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο της ARTe, η συμμετοχή του θα κυμαίνεται στα 30 ευρώ επιπλέον, μηνιαίως.